RTV AHIRETI
0Shares

A

A

Abad  –  adhurues

Aban  –  emër i një mali

Abas –   luan

Abdi –   i përkushtuar, i devotshëm

Abdulaziz –   rob i Fuqiplotit

Abdulhamid  –  rob i të Falënderuarit

Abdulmalik –   rob i Sundimtarit

Abdullah  –  rob i Allahut

Abdurrahman –  rob i të Gjithëmëshirshmit

Abedin – i devotshëm

Abid –   adhurues

Abidin –   devotshëm

Abir –   kalimtar, udhëtarë

Abis  –  luan

Adem  –  emër i një Pejgamberi

Adij  –   grumbull luftëtarësh

Adnan – Gjakpastë

Adil  –  i drejtë

Advan – I shpejtë

Afan – falës

Afif – i Kujdesshë

Agan – Zotri

Ahab – më i dashuri

Ahdan – shoku më i mirë

Ahmed – i lavdërueshëm

Ahnes – luan

Ahsem – i vendosur, më përvojë

Ahsen – më i miri

Aid  – vizitor

Akif  –  i qëndrueshëm, i vendosur

Akil  –  i mençur,

Alaudin – lartësim i fesë

Aldin – famë fetare,lartësim

Ali – me status të lartë,elegant

Alim – dijetar

Alkame – fryt i tharë

Almir – princ

Alper –   trimi shquar\

Amr – jetëgjatë

Anes – më i këndshmi

Anid – këmbëngules, i rebelshëm

Anik – elegant

Anil – i qetë

Arad – i përzemërt

Amar –  që falet dhe agjëron shumë, aromë e bukur

Arnid  –   udhëheqës, prijës

Amir  –   i mbushur me të mira  jetëgjatë

Arib – i pashëm,i shëndetshëm

Asaf –   i ashpër, i fortë, furishërn

Asif  –   i ndjeshërn

Asim  –  ruajtës, mbrojtës

Asllan  –  luan

Ataullah – dhuratë e Zotit

Atib – shumë i devotshëm

Atif – i mëshirshëm, butë

Atik  – shpirtmadh, bujar

Auf –  mysafir, aromë

Avam –  notues, që lundron, noton mirë

Avdi –  i përkushtuar, i devotshëm

Avni – ndihmës

Azam – madhështor

Azem  – i madh, madhështor

Aziz i fuqishëm, i çmueshëm, i dashur

B

Badir –  me shkëlqim të plotë

Bahir –  triumfues

Bahri – Marinar,detar

Bahrudin –   deti i fesë

Bahti  –  i lumtur

Bahtir – me fat

Bajram – festë fetare

Bahtijar  –   njeri i lumtur

Bakir –   i hershëm

Bali  –  i urtë, i mençur, plak

Barak  –  i shkëlqyeshëm, vezullues

Baran  –  fuqi e madhe

Basri –   ai që sheh

Bedr  –  shkëlqim

Bedri –   hënë e plotë  shkëlqim

Bedrudin –   shkëlqim i fesë

Behadir –   trim, guximtar, i fortë

Behar  –  lulëzim, koha e lulzimit

Behaudin –   stoli e fesë, shkëlqim feje

Behim  –   i shëndoshë, i pastër, i pandotur

Budejl –  zëvendësues, pasues

Buhejs – kurajë, guxim, trimëri

Bunjamnin – fëmijë gëzimit dhe lumturisë

Burak  – ndriçues

Burhan – argument i qartë

Burhanudin – argument feje

Behir- i bukur, i shkëlqyeshëm

Behlul- i qeshur, bujar, i gëzuar

Behmen- mik, i sinqertë

Behnam- me nam, i famshëm, me emër të mirë

Behram- planeti mars

Behrudin- bukuri feje

Behxhet- gëzim, i lumtur

Beis- përfaqësues, misionar

Bejtë- shtëpi

Bejtullah- shtëpi e Zotit, Qabe

Bejzat- bardhosh, shkëlqim

Beka- ai që qëndron gjithnjë

Bekir- i hershëm për çdo gjë

Berat- ferman i Sulltanit

Berin- më i miri, më i larti

Bertan- i bukur dhe i fuqishëm

Berzat- emër i përveçëm mashkulli

Besam- ai i cili buzëqesh shumë

Besim- i qeshur, i gëzuar

Beshar- përgëzues

Beshir- përgëzues

Bilal- i gjallë, i ujitur

D

Dahik  – i lumtur, i buzëqeshur

Damin – garantues

Damir –  ndërgjege

Dari – dijetarë,

Daris –  mësues, arsimtarë, profesorë

Dasim –   i kujdesshëm

Daut/Davud – i dashur

Deham – ai që mban të tjerët me çdo kusht

Delil – fakt, shenjë, argument

Demir  – i hekurt, i çeliktë

Dergut  –  i mbushur me zemërim

Dijar – dhuratë

Dijaudin  – dritë e fesë

Dizdar –  udhëheqës kështjellë

Durak – përhershëm, i fortë

Duran   – i përhershëm

Dhafir- triumfues

Dhahir- i hapur, përkrahës

Dhakir- përkujtues i Allahut

Dharif- i mrekullueshëm

Dhekij- i mençur

Dhenun- emër i një të Dërguari

Dhulfikar- emri i shpatës së të Dërguarit

Dhulkarnejn- emër i një të Dërguari

Dhulkifl- emër i një të Dërguari

E

Ebu Bekr  –  emër i halifit të parë

Edah  – kryerje, interpretim

Edber –  më i fuqishmi, më i forti

Edib –  njerëzor, i edukuar

Edim –  i ndershëm, human

Edin –  emër i nxjerrë nga `din’ – fe

Efdal –  më i miri, më i vlefshmi

Efraim –  i frytshëm, pjellor

Ehliman  – besimtar

Ejmen –  i bekuar, i djathtë

Ejub  – të pendohesh, të kthehesh te Zoti

Ekmel –  më i plotësuari

Ekrem –  më fisniku, shumë fisnik

Elez  – më me shije, më i kënaqshëm

Elhami   – frymëzini

Elhan  –  orator, i zgjuar

Eljesa – emër i një të Dërguari

Emir – udhëheqës, sundimtar

Emrullah – çështje e Zotit, urdhër i Zotit

Emsed -më i forti

Emsher  –  i gjallë, dinamik

Enes  – i mësuar  i afërt

Enis –  i mësuar  i affirt, i shoqërueshëm

Ensar  – ndihmës, ithtarë, dnihmtarë

Enver  – shumë i shkëlqyeshëm, i qartë

Erib –  i shkathtë, i zgjuar, i menqur

Erkam  – lloj gjarpri

Ermin – jo i rregullt

Ertogrul – Mashkull i  vertetë

Esedudin  – luan i fesë

Esir –  trupfortë dhe moralfortë

Eslem –  i padëmtuar, ai që ka pranuar Islamin,

Esmin –  lloj lule

Esved –  i zi, ngjyrë të errët

Eshref –  i nderuar, i respektuar

Ethir –  i zgjedhur

Evhad –  i vetmi, unikat

Evsem  – tëpër i bukur

Ezib  – i lartë, vital

Ehnas –    diamant , stoli

Elmedin  – qytetar, i kulturuar  besnik i fesë

Elvedin – bamirësi ndaj fesë  dhuratë

Emen  –  shpresë

Emin  – besnik

Emir  – udheheqes, sundimtar

Emrullah –  çështje e Zotit, urdhër i Zotit

Erib  – i shkathtë, i zgjuar, menqur

Ertogrul  –  mashkuli i vërtetë

F

Fadale – i vlefshëm

Fadil – i vlefshëm

Fadlan – i zgjedhur me vlerë

Fadlullah – dhuratë nga Allahu

Fahd – panterë

Fahid – me edukatë të mirë

Fahim – Dijetar, që kupton

Fahred – Famë

Fahri – Krenari

Fahrudi/Fahredibn Krenari e fesë

Faid – i dobishëm

Faik – më me virtyte

Faiz – Fitimar

Fali – i dobishëm

Farih – i gëzuar

Fariz – Trim

Faruk  – ai që dallon të vërtetën nga e pavërteta

Fedal-  Meritor, shumë dorëdhënës,

Fehad-  pronar, dresues

Feham –  madhështorë

Fehar-  krenarë

Fehd-   panterë,

Fehim-  arsyeshëm, i zgjuarr,

Fehman –  menqur, që kupton shumë,

Fehmi-   i arsyeshëm

Fehri-   ai që ka shumë pasuri,

Feisal –  gjyqtar, zotëri., sundimtar

Feizan-  elegancë, nder

Fejad-  shpirtëgjërë

Fejah-  aromatik, me aromë te fortë

Fejd-  begati, i mirë

Fejlem – gjigant,vigan

Fejsal – gjyqtar,zotri,sundimtar

Fejzan – dashamirësi

Fejzë-i – bujari,dhuratë

Fejzullah – bujaria,dhurata e Zotit

Fekih – ai që i kupton çështjen e fesë

Felah – shpëtimtar,bamirë

Feraxh – ai që t’i tejkalon fatkeqësitë

Fereh – gëzim,fat,kënaqësi

Ferhad-t – shumë i lumtur,shumë i gëzuar

Ferham – i gëzuar,fatlum

Ferid – unikat

Feridudin – që nuk ka si ai në fe

Ferih – i kënaqur

Ferik – gjeneral, komandant i divizonit

Feriz – me fat

Feruh fatlum

Fesih – i gjerë, i madh,që flet rrjedhshëm,oratorë

Feti – triumfues,fitimtar

Fetah – që pushton,çlirimtar

Fetin – i kuptuar

Feuz – i suksesshëm

Fevhed – i rritur,i pjekur

Fevki – prioritar

Fevzi – i shpëtuar,fitues

Fexhri – mëngjesorë

Fidah -argjend

Fidai – trim,luftëtarë në rrugën e Allahut

Fikret – mendim,ide

Fikri – i mençur, mendimtarë

Firas – luan

Firdeus – xheneti më i lartë

Fuad – zemër

Fudejl – i vlefshëm

Furkan – dallues i të mirës nga e keqja

G

Gaim – që arrin sukses

Gail – i çmueshëm, i shtrenjtë

Galib – triumfues ,dominues

Ganib – i pasuruar me plaçkë të begatë

Ganim – fitim i profitit prej lufte

Garib – Gurbetçar

Garir – i bardhë,zbardhues

Gauth – ndihmues,mbrojtës

Gazi – ai që lufton në rrugën e Allahut

Gazir – i bollëkshëm, i mjaftueshëm

Gazvan – ai që lufton pandërpre

Gejur – vetërespektues

Gijas -ndihmëtar,shpëtimtar

Gufran – falës

Gulam – djalosh

Gulfam – fytyrë-trëndafili

Gulshan – kopsht lulesh

Gunejm -fitues i pasurisë

 

H

Habab – i dashur mes njerëzve, i shpejtë

Habib – i dashur

Habil – që fiton

Habir – ekspert me përvojë

Hadi – këshillues,udhëzues

Hadid – i hekurtë, i mbrehtë

Hadif – shenjëtarë,ia arrin qëllimit

Hafid – i urtë

Hafidh,Hafiz – ruajtës, sigurues

Haim -i dashuruar marrëzisht

Hajan – i gjallë, i lëvizshëm

Hajat -jetë

Hajdar-luan,trim

Hajdin- i ndritshëm i gëzuar

Hajran – fisnik,bamirës

Hajret – vepër e mirë

Hajri – i mirë, i lumtur

Hajrudin,Hajredin – që i sjellë të mira fesë

Hajrullah -e mira e Zotit

Hajrunas – më i miri i njerzëve

Hakan – i drejtë

Hakem – i urtë,vendimmarrës, i mençur

Haki – i vërteti,i drejti

Hakik – meritor,i denjë

Hakim – i urtë,vendimmarrës,i mençur

Haldun – i fortë, i fuqishëm

Halid – i paharruar, i pavdekshëm

Halif – zëvendës,udhëheqës

Halil- mik,dashamirë

Halim – i butë,i urtë

Halis – i pastër si loti

Hamdan – ai që lartëson

Hamdi – i lëvduar

Hamid – falënderues i Zotit

Hamil – plot fryte

Hamis – skuadër e ushtrisë prej pesë ushtarëve

Hamza – luan

Hanan – bekim,simpati,prosperim

Handhale – fryt medicinal

Hanefi – i besimit të vërtetë

Hani – i qetë,i lumtur,i gëzuar

Hanif – besimtar i vërtetë

Hanik – i regjur ,që ka përvojë

Hanun – lulëzim, i butë

Harbin – syth i hurmës

Haris – preciz, rojtarë

Harith – kultivues,lërues

Harkan – vigjilent që nuk flen natën

Harun – emër i një të Dërguari

Hasan – bukurosh, i hijshëm

Hasib – bujar, i ndershëm

Hasif – meditues i drejtë,mendimtarë

Hasim – vendimtar,definitiv

Hasin – i bukur, i mirë

Hashim – i shkathtë

Hatab – predikues i madh

Hatib – oratorë,predikues

Hatim – arbitër,që i vë vulën

Hatir – ai që të përkujton pas harresës

Haxhaxh – ai që shkon në haxh disa herë

Haxhi – vizitues i Qabes

Haxhib – ai që ka zë të fortë duke kënduar

Hazim -i arsyeshëm, i besueshëm, i vendosur

Hazin – ai që e ruan pasurinë,arkëtar.

Hazir,Hazer – i gatshëm, gjendje gatishmërie

Hedil – zëri i bukur i zogut

Hejban – i kujdesshëm

Hejthem – fajkua i ri

Hemas – ai që flet në heshtje

Henan – i lumtur , i gëzuar

Hiban – shok,mik

Hidajet – udhëzues në rrugën e drejtë

Hidr – i fshehur, i mbuluar

Hikmet – i urtë

Hilal – hënë

Hilmi – i butë

Himajet – mbrojtjr,mbështetje

Himas – luftëtar

Himzi – i fortë,i ndjeshëm

Hirmas – luan

Hisam – shpatë e mprehtë

Hisham – i dhembshëm, i nderur,bujar

Hivzi,Hevzi – i ruajtur, i mbrojtur

Hubab – i dashur

Hubejb – i dashur

Hud – emër i një të Dërguari

Hulusi – i sinqertë, i pastërt

Humam – trim,guximtarë

Humejd – i lavdëruar

Humejun – i bekuar, mbretëror

Humen – shpirtmirë,me natyrë të mirë

Hunejs – luan

Hurejth – tokë e punueshme

Hurshid – diell

Husam – shpatë që pret shumë

Husamedin – shpatë e fesë

Husejn,Hysein,Husein,Hysen – bukurosh

Husni – i hijshëm

Husref – mbret,perandor

Huvejd – i butë dhe i mirë

Huvejlid – i përjetshëm

Hysref,Hysri – mbret,sundimtar

I

Ibrahim – baba i një numri të madh njerëzish

Ibtisam – të qeshurit,qeshje

Idris/Idriz – emër i një të Dërguari

Ifet – i pastër i pafajshëm

Ihsan – bamirës

Ihtiram – nder,i nderuar

Ijad – përforcues,ndihmues

Ijas – kompensim

Ikball – lumturi,sukses

Ikrime – pëllumb

Ilan – njeri i mirë

Ilfi – i njohur,i afërt

Ilhami – sygjerim,frymëzim,inspirim.

Ilhan – kompozim,melodi.

Iljas – emër i një të Dërguari

Ilmudin – Dituri fetare

Imad – shtyllë fuqie, me besim në vete

Imadudin – shtyllë,mbështjetje e fesë

Imran – emër i një Lajmëtari

Imri – i çuditshëm

Inam – shpërblim

Intisar – triumfim

Irfan – njohës,ai që është i udhëzuar

Irhad – i pastruat, i larë

Isak – emër i një të Dërguari

Isa – emër i një të Dërguari

Isam – i pastërt, i përmbajtur nga të metat

Isamudin – ruajtës i fesë

Isbir – i kuptueshëm

Islam – i pastër, i përsosur, i plotësuar

Ismail – emër i një të Dërguari

Ismet – i pafajshëm, i mbrojtut nga mëkatet

Izedin – fuqi feje krenari feje

Izet – madhështi,famë

Izudin,Izedin – fuqi,famë e fesë

J

Jahja – ai jeton

Jakub – trashëgimtar

Jamim – i bekuar, i djathtë

Jaser – i lehtë,pavështirësi

Jasim – emër i sures 36 të Kur-anit

Jasir – i lehtë,i thjeshtë

Jasmin – lloj luleje

Jashar- të jetosh

Javer – ndihmues

Jemam – shpend i vogël

Jeman – i bekuar

Jemim – i bekuar,i djathtë

Jesar – ai që lehtëson çështjet

Jetish – ai që arrin diç

Jezid – ai që rritet,shtohet,ai që lulëzon

Junus – emër i një të Dërguari

Jusri -lehtësim

Jusuf – Zoti i jep

K

Kabil – sigurues,ai që vjen

Kabis – mësues, profesor

Kabus – ai që ka fytyrën e bukur,ngjyrëm e mirë

Kadim – i moçëm

Kadir – mundësi,fuqi,aftlsi

Kadri – i vlefshëm,përcaktues

Kahir – i pangadhënjyeshëm

Kahriman – trim,luftarak

Kaid -prijës,komandues

Kaim – që rri drejt

Kajs – i rreptë

Kajtaz – balenë

Kamber – shok besnik, i pandashëm

Kamer – hëna

Kamil – i plotë

Kapllan – tigër

Kasem – besë,betim

Kasib – fitues

Kasid – shënjestarë,synues

Kasim -shpërblyes shpërndarës

Kasin – ai që ndanë

Kasit – i drejtë

Katade – lloj lule

Katib – dijetarë,ai që shkruan

Katim – ai që di të mbaje sekretin

Kathir – shumues

Kazaz – mëndafshtarë

Kazim – që përmbahet nga zemërimi

Keab – i ndershëm, i lartësuar

Kebir – i madh, i rëndësishëm.

Kefah – ngritje,zellshmëri,zhvillim

Kejsan – i urtë

Kelim – folës,bashëfolës

Kemal – i përsosur

Kemaludin – përsosmëri e fesë

Kemil – i plotë

Kenan – sekret, i fshehtë,mburojë

Kerim – Fismnik

Kethir – në numër të madh

Kidim -prijës

Kinza – thesar i fshehur

Kudam – i hershëm,arkeologjik

Kudus – trim

Kurt – ujk

Kutbi – udhëheqës

L

Lahin – që drejtë kupton

Laman – dritëz,shkëlqim

Lami -i fortë, muskulor

Latfan – i këndshëm

Latif – i butë, i përzemërt,i dashur

Lazim – i nevojshëm, i domosdoshëm

Lebib – i mençur,inteligjent

Lebid – udhëheqës që i tubon të tjerët rreth vehte

Lejth – i fortë, i fuqishëm

Lemah – ai që sheh fshehtazi

Lemi – i zgjuar, i shkathët

Letif – i butë,ledhatues

Lubab – i zgjedhur,i pastër

Luej – mburojë

Luhej – flakë

Lukman – nder i të Gjithmëshirshmit

Lut – emër i një të Dërguari

Lutfi – ai që i takon butësisë

Lutfudin – butësi e fesë

Lutfullah – mirësi,mëshirë e Zotit

LLukman – nder i të GJithëmëshirshmit

M

Madih – i lavdëruar

Mahad – i këndshëm,madhështor

Mahbub – i popullarizuar,dashamir

Mahfuz – i ruajtur, i mbajtur mend

Mahir – i shkathtë, me përvojë

Mahmud,Mahmut – i lëvduar, i mirënjohur

Mahsud – Ata që e kanë zili

Maid – sofër,ushqim,gosti

Makbul – simpatik,pëlqyeshëm,fare i mundshëm.

Makdud – i pashëm

Makil – intelegjent

Maksad – synim,qëllim

Maksud,Maksut – i kërkuar,i dëshiruar

Malik,Maliq -sundues,drejtues

Maludin – pasuri e fesë

Manzur – i mbrojturi kujdesshëm

Maruf – i njohur, i pranuar

Masrur – i gëzueshëm

Masum – i pacenueshëm

Mashar -manifestim,ekspozim,pamje e jashtme

Matin-   i fortë, i vazhdueshëm

Maxhid-   i famshëm, fisnik, zemërgjerë

Mazin –  shëndritës i fesë
Mebruk-    i bekuar

Mebrur –    i bekuar

Medah  –    që lavdëron Zotin

Medih –   lavdim

Medin –   që jep llogari

Mefail –   efekt, veprim

Mefharet –   vepër e famshme

Mehdi –   i udhëzuar

Mehmed  –  i lëvduar i famshëm

Mehrudin –   i përudhur në fe

Mejaz –   shumë i dalluar

Mejsareh –   rehati, komfort

Mekrem –   bujar, fisnik

Mekruman  –  shpirtëgjërë

Memduh  –   i lavdëruar

Memnun –   i kënaqur, i pranuar, mirënjohës

Memsud –   i fuqishëm, vital, i bukur

Memsudin –   që ka besim të fortë

Memun  –   i lumtur, i suksesshëm

Menduh –   i fituar

Mensur –  fitimtar, triumfues

Merdan  –  burrëror, i guximshëm, trimosh

Merdijan –  i këndshëm, i pëlqyer

Merhan – energjik

Merih –  i lumtur

Meris  –   energjik

Mersad, Mirsad –   vend vëzhgimi

Mersudin  –  limani i fesë

Mervan  –   erëmirë

Merxhan – dijamant

Mesleme  –   siguri, paqe

Mesrur –  i gëzuar

Mesud  –   i lumtur, fatlum

Meshkur –    i falënderuar

Metin –  i fuqishëm

Mevdud  –   i dashur, dashamir

Mexhid  –   çdoherë i buzëqeshur

Mitat –   i lëvduar

Midjan –   fetar

Mifdal  –   shumë i qmuar

Mihad  –   fletë

Mihal –  shkathtësi

Mihnet –   kujdes, lëvizshmëri

Mihran  –  mjaltë, bletë

Mihriban –   subtil, i përzemërt

Mihsan –   fortesë, kala

Mikdad –   i fuqishëm

Mikdam –   i pari, përparimtarë

Milaim –   i përshtatshëm

Milazim  –  i pandashëm, i nevojshëm

Milhan  –  vigjilent, i zgjuar

Minhal –   shumë i dhembshur

Miran  –   ushtrim, praktikë
Mirat – pasqyrë

Mirdas – kokë

Mirhat – vetgëzim vendlumturi

Mirza / Mirzet -princ

Misbah – dritë

Misfer – që udhëton shumë

Muaid – ndihmëtarë

Mualim – mësues

Muamer – që jeton gjatë

Muanis -i shoqërueshëm

Muatib – sfidues

Muavid – trim hero,i shkathët

Muaz – i mbrojtur,vendstrehim

Muazam – i respektuat

Mubakir -i hershëm

Mubarek -i bekuar

Mubariz – luftëtarë,dyluftues

Mubeshir – përgëzues

Mubin -i qartë i kthjellët

Mubtedir – superior,që lëshon lotë

Mubtekir – zbukues iniciator

Mubtesim – buzëqeshës

Mudebir –  planifikues

Mudir – ko-ordinator, drejtues

Mudrik – ai që kupton në esencë qështjet

Muedeb – i edukuar

Muedib   –  edukator

Muejed –   i mbrojtur

Muejid    –   ndihmëtarë, përkrahës

Muemil  –   që jep shpresë

Muenes  –    i shoqërueshëm

Mufad  –  kuptim, domethënie

Mufdi  –   ai që sakrifikon vehten dhe pasurinë

Mufid  –  i dobishëm

Mufik –   vigjilent, syhapët

Mugire – sulmues

Muhamed – i lavdëruar

Muharib –  luftëtarë

Muharrem – i mbrojtur, i ndaluar, i shenjtë

Muhasib – llogaritës

Muhbir – lajmëtar

Muhejr –   vulë

Muhfudh – ruajtur, i siguruar

Muhib – ai që do,shok

Muhid – ai që beson në njëshmërinë e Allahut

Muhjidin  – përtritës, ringjallës i fesë

Muhlis –  fitimtar

Muhsad   – solid, fuqishëm

Muhsin – bamirës, i devotshëm

Muhtar   -i zgjedhur

Miftar -i zgjedhur

Muhtedi – i udhëzuar drejt

Muid- ai që i përsërit qështjet, ekspert me përvojë

Muin  – ai që ndihmon

Muiz – që lut Allahun për ndihmë

Mujesir –   i suksesshëm, ai që lehtëson

Mukbil –   i radhës, i ardhshëm

Mukdim  – guximtar, trim  prijëtar

Mukim – i vendosur  me banim të përhershëm

Mukrim – ai që respekton, çmon

Muktedi – ai te i cili mbështeten të tjerët

Mumin – besimtar

Mundhir – paralajmërim

Munib   – ai që i drejtohet, përkushtohet Zotit

Munib –   ai që pendohet, që kthehet në të vërteten

Munir –   i ndritshëm

Munsif –  i drejtë, tolerant

Muntaz –  i jashtëzakonshëm, i shkëlqyeshërn

Mentaz  – i jashtëzakonshëm, i shkëlqyeshëm

Murabi –   edukator

Murabit – ai që i bashkon rradhët kundër armikut

Murad – qëllim i caktuar

Murat  – qëllim i caktuar

Muradif   –  shok, bashkudhëtar

Murid – kërkues  nxënës

Muris –  ai që lë në trashëgim

Mursel   – i dërguar, emisar

Murshid  – prijës

Murteza  – i zgjedhur

Musa  –   i shpëtuar

Musab  – i pathyer, i palakuar

Musahib-  mik i ngushtë

Musaib   – shok, i dëshiruar  i afërt

Musajid –  që kërkon paqë, falë

Musalim –  i butë, i qetë

Musanif – shkrimtar, autor

Musebih – ai që e madhëron Zotin

Muselini –  ai që vë qetësi

Musli  –   përmirësues

Muslim –  i dorëzuar Zotit

Musri –   nxitues

Mustafa –  i zgjedhur, i dalluar

Mustein  –   që kërkon ndihmë nga Allahu

Mustenir  – madhështor

Musheref, Musharaf –  i nderuar

Mushir – këshilltar

Mushrif – i lartësuar, i famshëm

Mutalib  – siguri, paqe

Muthena –  i përsëritur, i dyfishtë

Muvedet – dashuri, miqësi

Muvehid  –  monoteist

Muxhahid  –   ai që përpjeket në rrugën e Zotit

Muxhib –    ai që i përgjigjet thirrjes

Muxhteba  –   i bekuar, i madhëruar

Muzafer –   fitimtar

Muzekir  –   përkujtues

Muzemil –   mbuluar

N

Nabil  –  njeri bujar

Nabit –  i ri, i freskët

Nadi  –  i butë, i kujdesshëm

Nadil –   ngadhënjimtar

Nadim –   shok, mik

Nadir  –  i mirë, i bukur personalitet i rrallë

Nadr –   lulëzim, i begatë

Nafi  –  i dobishëm

Nafis  –  i çmuar, i vlefshëm

Nafiz –   ai që depërton, shpërthen

Nahid  –  i lartë, i famshëm

Nahrudin  –  lumi i fesë

Naib –   zëvendës, përfaqësues

Naif –   të butit e veshit

Nail –   përfitues

Naim –   i këndshëm për ta parë

Naki –   i pastërt

Nakib  –   mbrojtës

Nakil  –    transmetues, përcjellës

Namik  –   ai që zbukuron dekoron

Namir – leopard

Nasaf  – drejtësi

Naser  –  fjalëmirë, ndihmues

Nasib  –  i përshtatshëm

Nasif –  drejtë, i paanshëm

Nasih –   këshilltar

Nasim –   fllad, puhi

Nasir –  ai që ndihmon tjetrin

Nasr –   fitues

Nasrudin  –   ndihmë e fesë

Nashit  –    energjik, aktiv

Naxhid  –   trim, ndihmës, shpëtimtar

Naxhih –   fitimtarë

Nazif –   i pastër, i thjeshtë

Nazih  –   i largët

Nazim –   poet, vjershëtor

Nazir –   inspektor, kontrollor

Nazmi  –   poetik , i rregulluar

Emri paraprak- Nedid

Nedim- mik, shok besnik

Nedhir- ai që tërheq vërejtje

Nefil- dhurtë, fitim, shpërblim

Nefis- i qmueshëm, i vlefshëm

Nehad/Nehat- i ngritur, i lartësuar

Nehan- i bukur

Nehar- mikpritës, bujar, ditorë

Nehik- trim, luan

Nehrudin- shtrat i fesë

Neim- begati, përjetim e kënaqësi

Nejir- i qartë, i ndriçuar

Nekib- kujdestar, kryetar

Nerkez- narcis, lloj luleje

Nermin- trim

Nesar- dalëzotës i fortë

Nesib- fisnik, bujar

Nesim- erë e lehtë, erë e mirë, aromatik

Nesir- dalzotës

Nesuh/Nesuf/Nasuf- i sinqertë, serioz

Neshat- i fuqishëm, i vendosur

Neufel- i mëshirshëm, i bukur

Neval- dhuratë

-emri vijues- Nevfel Nebih  –  i vetëdijshëm, i mirëinformuar

Nebil –   me origjinë të mirë, shembëlltyrë, fisnik

Nedib  –   që vajton

Nedid  –    i barabartë

Nevfel –  njeri dhuratëdhënës

Nevzad,Nevzat  –  i porsalindur

Nevzet, Nevzad –  i porsalindur

Nexhad, Nexhat  –   shpëtim

Nexhdet  –  guximtarë

Nexhib –   fisnik, i talentuar

Nexhid –  trim, luftëtarë, guximtarë

Nexhim  –  yll  i freskët, i ri

Nexhmi –  yll

Nexhmudin, Nexhmedin  –  yll feje

Nezih –   i shëndoshë, pa të meta

Nezim  –  i rregulluar, i pëlqyeshëm

Nezir –  predikues

Nidal –  luftim, mbrojtje

Nihad – karakter, veçori

Nihal – i lumtur, përparimtar

Nihaz – përparim, progres

Nijazi – .ai që dëshiron, kërkesë, nevojë

Nimet – dhunti, mirësi

Nimetullah –   mirësi e Allahut

Nisfet –  gjysmë

Nizam –   rend, rregull, sistem

Nuajm –  i butë, i lëmuar, begati

Nueman –  begati ngjyre e gjakut, ngjyrë e kuqe:

Nufel –  djalosh i bukur

Nuh, Nuhi, Nuhë –  emër i një të Dërguari

Numan – i kuq, gjak

Numejr –  leopard

Nuri –  i ndritshëm

Nurif –  i shkëlqyeshëm, i ndritshëm

Nurudin –  drita e fesë

Nusajr –  fitimtar

Nusret, Nysret –  ndihmë, fitore

Nutfet –  kokërr e vogël margaritari  .

O
Omer – jetëgjatë

Orhan – mbret i kështjellës

Osama – luan

Othman,Osman – I ndershëm, I sinqertë

P

Pertef – Shkëlqim,dritë

Pervan – emër mashkulli

Perviz – emët mashkulli

Pirija – njeri në moshë,plak

Q

Qahil – mosha e burrërisë
Qamil – I përsosur,I plotë

Qashif – zbulues,sqarues

Qazim – I qetë,I heshtur,që përmbahet në zemërim

Qemal – pjekuri,gjithëmbarsi

Qenan – I fshehtë

Qerim – bujar,zemërgjerë,I mëshirshëm

Qerkin – I vrazhdë,jo I shkëlqyer

R

Rabih –  profital

Rafan –  .i bukur, i hirshëm

Rafet –  i butë, i vendosur

Rafi –  me status dhe pozitë të lartë

Ragib  –  jetëlumtur, jetëmirë, i gjerë

Raib  –  rregullues, përmirsues, qumësht i pastërt

Raid –  .udhëheqës i popullit

Raif –  shumë i butë dhe i mëshirshëm

Raik  –  i pastërt, i bukur, i mirë

Rakin  –  i vendosur, i qetë

Ramadan –  emër i muajit të agjërimit

Ramih –  shigjetarë

Ramiz –  sinjalizues, simbolik

Rasim –   udhëzues, i drejtë

Rashid –  i devotshëm, ai që shkon rrugës së drejte

Ratib –  i butë dhe i mëshirshëm

Ravi –  transmetues i hadithit

Raxhi  –  i dëshiruar, i kërkuar

Razi –  i vendosur në vendimin e tij

Rebah –  fitimtar

Rebi, Rebij –  gjelbërim

Refik  –  dashamir, shok

Rehad –  i kudjesshëm, i butë

Rehan  –  garues, peng

Rehil –   kalimtarë

Reis  –   i pasur, udhëheqës

Rejan –  i bukur, i mirë, i mbushur në trup

Rekan –  modest

Rekib –  rojtar, kontrollor, mbikëqyrës

Rekim –  libër

Remah –  shigjetarë, shenjëtarë

Remzi  –  sinjalizues, simbolik

Resim – fotografues, piktorë, vizatuesi

Resul –  lajmëtar, i dërguar

Reshid –   i matur

Reshid – udhëzues

Retib  –   i përjetshëm, i butë, i prekshëm

Reuf –  shumë i mëshirshëm

Rexhai –  simpatik

Rexhep  –  emër muaji

Rezak – që jep mjete, furnizim për jetë

Riab  –  harmoni, paqe

Rida –  i kënaqur

Ridvan, Rizvan  –  ruajtës i portave të parajsës

Rifat –  i ngritur, intelektual

Rifki –  i mirë, i dashurë

Rijad – kënaqësi, pajtueshmëri

Riza, Rizah –  kënaqësi

Rufejd -.donatorë, investitorë

Ruhejl – udhëtar

Rushdi, Ruzhdi –   i udhëzuar në rrugë të drejtë

Rushid  – shih: Hurshid

Ruvad  – udhëheqës në ushtri, oficer

Ruveid – qetas  luadh i gjelbëruar me lule

S

Sabahudin  –  agim feje

Sabih  –  ndriques, ai që është i mëngjesit

Sabik  – që ia tejkalon tjetrit

Sabir  –  i durueshëm

Sabit – i fortë, i qëndrueshëm

Sabri –  i përmbajtur

Sabur  –  durimtarë

Sadat –  bekim, nder

Sadi –  i lumtur

Sadush –  i lumtur

Sadid –  i rëndësishëm

Sadih –  zë lartë (jehon)

Sadik  –   i vërtëtë i drejtë

Sadin –  shërbyes i Qabesë së nderuar  i sinqertë

Sadir –  burimorë

Sadri –   gjoks, i parë, përpara

Sadrudin –  .parim, burim feje  .

Sadudin –  lumturia e fesë  .

Sadullah – i lartë te Allahu

Sefedin  –  pastërtia e fesë

Sefer –  udhëtarë

Safet- pastërti  përzgjedhje  ….

Safi –  i pastërt, i kulluar, pa të meta

Safir –  i pashëm

Safvan –  elegant, modest

Safvet  –   i pastërt, i zgjedhur, i kulluar

Sahar –  proklamues

Sahi –  i zgjuar

Sahib –  shoqërues, mik

Sahir –  vigjilent, syçelë

Saib –  i rrjedhshëm

Said –  i lartë, i ngritur, udhëheqës, prijës

Saif –  ndihmëtarë

Saih –  udhëtarë

Saim-  agjërues

Sain –   rojtarë, ai që ruan gjithçka

Sait –  ai që është ngjitur në lartësi  zotëri, prijës

Sahit –   ai që është ngjitur në lartësi  zotëri, prijës

Sakib –  i shkëlqyeshëm, mendjehollë

Sakif –   i shkathët

Sakit –  i qetë, i heshtur

Sallah –  rregullshmëri, validitet

Salahudin  –  mirësia, begatia e fesë

Salih –  i mirë

Salim –  i pa të meta ,i sigurt dhe vital

Sami – me virtyte të larta, i ngritur

Samid –  i vendosur

Samik –  i lartë, i gjatë

Samir –  bashkëbisedues

Samit  –  .i heshtur

Sani –  ai që sjell ujin

Sarih –  i pastërt, i sinqertë

Saxhid – ai që i përkulet dhe i bën sexhde Zotit

Sedat  –    I drejtë , I shkathtë

Sefer – Udhëtar

Sefir – ambasadorë,I deleguar

Sehab – fisnik,bujar,ai që jep

Sehl –  i qetë, i butë,i lehtë,

Seid  –  i lumtur

Sejdi –  .fat,fatbardhësi

Sejf  –  shpatë

Sejfudin –  shpata e fesë

Sejfulislam  –  shpatë e islamit

Sejfullah –  shpata e Zotit

Sejid  –    Zotëri

Sekif –  shumë i mençur

Selam-i –   paqe, shpëtim,siguri

Selatin – shumë sulltanë

. Seleme –  vital, i pa të meta

Selim –   i shëndoshë, i pastërt, i papërlyer

Selman –  i shëndosh, i pa të meta

Selver –  zotëri, kujdestar, dinjitar

Sema –  i ngritur, i lartësuar

Semah –  tolerues falës

Semi –  që dëgjon

Semih  –  fisnik, bujarë

Semin –  i shtrenjtë

Semir –  kontaktues gjatë natës

Semuh –  fisnik, bujarë

Semure  –  akacie e bardhë

Senad –   bosht, shtyllë

Senahid –  autoritet i përhershëm

Serhan –  idealist

Seri –  i shpejtë

Servet –  pasuri, bollëk  qiparis, selvi

Setar –  i fshehtë, që e mban sekretin

Sevar  –  luan

Sevad  –  pasuri e madhe

Sexhad –  që bën sexhde vazhdimisht

Sidik –  i sinqertë, që e flet gjithnjë të vërtetën

Sidki –  ai që i takon së vërtetës  ….

Sinan –  heshtë, majë e hekurt në heshtë

Sinanudin –  tehu, heshta e fesë

Sinvan  –   vella

Siraxh – dritë, kandil, ndriques

Siraxhudin – dritë, kandil i fesë

Suad –   i lumtur

Subah –  i bukur, me fytyrë të zbardhur

Subej –  luan

Subhi – agim

Sufjan –  i pashëm  i lehtë

Suhejb –   luan

Suhejl –  i lehtë, i pakomplikuar

Suhejm –  zeshkan

Sulejm –  i plotë, i pa të meta, i shëndetshëm

Sulejman –  paqësor, paqe

Sulhi –  ai që anon paqën, pacifist

Sulvan –  pajtim, marrëveshje

Sulltan –  mbret, sundimtar

Sumejr –  shok i mirë

Sunejn –   tigër

Surur –  i lumtur

Suvar –  mjet prej ari, stoli prej ari

Suvejd –  prijës, harabel

SH

Shaban –  muaji VIII i kalendarit musliman

Shabi –   ai që i takon kombit

Shafi  –   shërues, ai që shëron

Shahid. –  dëshmues, dëshmitarë

Shahik –  i lartë, i ngritur

Shahin –  skifter

Shahsudin  –  njeri i feë

Shair –  poet, përpilues

Shakil –  pashëm

Shakir  –  falënderues

Shamil –  i gjithanshëm, i plotë

Shan -dinjitet, madhështi

Shakir – falënderues

Sharik –  vezullues

Shasivar –  kalorës, i shkathtë në kalërim

Shebib –  i ri

Shedad –   i fortë, i lartë, i rreptë ndaj armikut

Shedid –  trim, ekstrem në drejtësi

Shefik –  – i mëshirshëm, ai që ka mëshirë

Shefket – fuqi, luftarakë

Shehdi –  Mjalti

Shehid –  dëshmorë

Shejba –  i thinjur

Shejban –  i thinjur

Shejhan –  xheloz, i vendosur

Shejman  –  ai që ka shenjat e bukurisë

Shekib –   i përmbajtur, i qetë

Shekik –   vëlla prej nane dhe prej babe

Shekur  –  ai që falënderon vazhdimisht

Shelul –  i lehtë, dinak, finok, dhelparak

Shemsi –  diellor

Shemsudin –  diell i fesë

Sheref –  nder, autoritet, vlerë

Sherefudin –  autoritet i fesë

Sherif  –  fisnik, i lartë, i zgjedhur

Sherik –  shokë i punës

Shiar –  simbol, flamur, shenjë

Shihab –  copë zjarri, meteor

Shihabudin –  meteor i fesë, flakadan i fesë

Shinasi – ai që din

Shuajb – emër I një të Dërguari

Shuhejb – Trim

Shukri – falënderues

Shurejh – I gjerë

T

Tafil –   i vogël, foshnje

Tahir  –  i dëlirë, i virtytshëm

Tahsin –  zbukurues i çdo vepre

Taid –  i fortë, këmbëngulës

Taik –  që ka aftësi, mundësi

Tajar –   fluturues

Tajib  –  i mirë, i pëlqyeshëm

Talat –  fytyrë e ndritshme, e mirë

Talha  –  lloj peme

Talib – nxënës, student, ai që kërkon (dituri)

Talid –  i vjetër, i kohërave të hershme

Tarik –  ylli i mëngjesit

Taxhudin –   kurora e fesë

Tefik –  ndihmë apo udhëzim hyjnor

Tejmur  –  trim dhe i fortë

Tejsir –  lehtësues

Tekij –   i devotshëm

Temim –  i përkryer

Tesnim –  burim i xhennetit

Teufik –   ndihmë apo udhëzim hyjnor

Tevab –  që pendohet shumë

Tosun –  djalë i shëndoshë

Tufejl –  diçka e re, e freskët dhe delikate

Tulejha –  lloj peme

Turhan –  i mëshirës

Th

Thabit –   i vendosur, i qëndrueshëm

Thakib –  mendim i qëlluar

Thaman- vlerë, çmim

Thamir –  frytdhënës

Thekaf –  që tejkalon në aftësi

Themal  –  ai që i kryen detyrat

Themin –  i shtrenjtë

Themud –  fisnik

Thena  –  falënderues

Therij –  i pasur

Theuban –  i rimëkëmbur

Thevab-shpërblim

U

Ubade –   adhurues

Ubejd –  i ndjeshëm, , i dinjitetshëm, i matur

Ubejdullah –  adhurues i Allahut

Ukab –  shqiponjë

Ukashe –  merimangë

Ukbe –  fundi i të gjithave

Umejr –   jetëgjatë

Umran –  përparim

Unejf –  zotëri, epror

Unejs  –  ai që ta heq frikën, ngushëllues

Urve –  luan

Urveh –  mbështetje

Usame –  luan

Usejd –   luan  .

Utbe –  rrufe, paralajmerim dhe qortim

Uvejmir  –  begati

Uvejs –  dhuratë e vogël

Uzeir –  emër i një të Dërguari

V

Vabil –  shi i madh

Vafi  –  besnik

Vafik –  i përshtatshëm, i kohës

Vahdet –   i vetëm, një

Vahid –  unik

Vahidudin – ai që vërteton vetëm një fe

Vahjudin –  profeci e fesë

Vaid  –  që e mban premtimin

Vaidh  –  këshilltarë

Vail  –  ai që do të shpëtohet

Vaki  –   rojtar, mbrojtës

Vakid –  ndriçues, shkëlqyes

Valid –  prind

Vamik – shok i dashur

Varith, Varis  –  trashëgues

Vasid –  i fuqishëm

Vasif –  ai që përshkruan

Vasil – obligim

Vasim –  i pashëm, i bukur

Vathib – fitues

Vathik –  i besueshëm, i vendosur, i fuqishëm

Vaxhid –   i pasur  i dashuruar

Vaxhih  –  bujar, i shquar

Vedad, Vedat –  i dashur, simpatik

Vedud –  i dashur, simpatik

Vefik  – .harmonik, i përshtatshëm  mik

Vehab  –  ai që dhuron

Vehbi  –   I dhënë, i dhuruar nga Zoti

Vehid – unikat, i vetëm

Vehidudi – uniteti i fesë

Vehub –  që dhuron shumë

Veid – që premton

Veil  –  i qetë,paqësorë

Vekas –  rrjetë për kapjen e zogjve

Veki. – esencë, i fortë, i fuqishëm

Vekil – përfaqësues

Veil – mik, ndihmës, kujdestar

Velid  – djalë  i porsalindur

Veliudin –  mbrojtës i fesë, i afërt i fesë

Vemik  – i dashur

Venis –  mik, shok, dashamirë

Vesaf  – mjek me përvojë

Vesam –  shenjë, simbol

Vesid –  i fortë, solid

Vesif –  njeri virtuoz

Vesil –  mik i pandashëm

Vesim –  bukurosh

Vesit – negociator

Vethik – i fortë, me besim në vete

Vexhid  –  ultësirë, rrafsh

Vexhih – udhëheqës i popullit

Vexhiz – ai që flet qartë e shkurtë

Vezir – ministër, ndihmës

Vildan –  fëmijë

Vixhdan –   njohuri, këshillë, pasion, intuitë

 

Xh

Xhabir – ai që rregullon eshtrat, lidhë plagën

Xhafer –   fisnik

Xhafer  – njeri fisnik, lumë i vogël

Xhahid –  punëtor, i zellshëm  i kujdesshëm

Xhajir –  ai që lutet me zë të lartë

Xhanan –  i dashur

Xhasas –  trim, që prinë i pari

Xhasim  –   madhështorë, i menqur

Xhavid –   fisnik

Xhehur –  ai që flet me zë të lartë

Xhelal –  .madhështorë

Xhelaludin  –  madhëri, lartësi e fesë islamit

Xhelil –  i nderuar, i famshëm

Xhemal  –  estetik, i bukur

Xhemaludin  –  bukuri e fesë islamit

Xhemil –  i bukur, i pashëm

Xhenah –   fluturues

Xherir –  kapistra

Xhevad –   bujar, fisnik

Xhevdet –  mirësi, dinjitet, sinqeritet

Xheviz – arrë

Xhevlan  –  bredhës  njeri që i ndihmon secilit

Xhezair –  grup ujdhesash

Xhihad –  përpjekje në rrugën e Allahut

Xhihan –  bota

Xhijad –   dhurues, bujarë

Xhubejr  –  ai që rregullon eshtrat, lidhë plagën

Xhuhejr –  flas me zë, ngritë zërin

Xhulejbib  –  i vogël

Xhunad –   ushtarë

Xhunejd –  luftëtar

Z

Zafer –   triumf

Zafir –  Fitimtar

Zahid –  tepër i devotshëm, modest

Zahir  –   i qartë, publik, i hapur

Zaid –  i shtuar, i rritur

Zaim –  prijës

Zain –  shok, i dashur

Zaki –  zhvillimor, i mire

Zakir  –  ai që përmendë shpesh Allahun

Zarif –  elegant, mendjehollë, i kujdesshëm

Zeam –  dëshirë, lakmi

Zebid  –  kur të zbulohet dhe të sqarohet qështja

Zeglul  –  njeri shtat hollë dhe i shpejtë

Zehad –  tepër i devotshëm, skeptik, modest

Zehib  –  i lartë, i zbukuruar

Zehin –  inteligjent, i fuqishëm

Zehir  – lulëzim

Zeim –  udhëheqës komadanti

Zejad –   shtim, zhvillim

Zejan – zbukurues, stolibërës

Zejd  –  i bollshëm

Zejnil –   stoli e të devotshmëve

Zejnudin – stoli i fees

Zejnulabidin- më i miri prej robërve

Zeker –  i pashëm, me zemër të mire

Zekerija –  emër i një të Dërguari

Zeki –  i pastër I zgjuar

Zekir, Zeqir –   përkujtues,

Zufer –  i bollshëm

Zemil-   i kthjellur i mirë

Zelif –  që ka shije, njohës, zgjedhës

Zemil –   shokë, bashkëkohanik

Zenun –  vetjak, i pavarur

Zerif –  mendjemprehtë

Zerin –  i artë, i praruar

Zia –   i urtë

Zifir –  që çdoherë ka sukses

Zihni –  talentuar, i mençur

Zijad  –  zhvillimorë, që ia tejkalon tjerëve

Zijaudin –  drita e fesë

Zikret –  famë, të përmendurit

Zikrijah –  ai që përmendet, cilin e kujtojnë

Zubejd –   i dhuruar

Zubejr –  i fortë, i kuptueshëm dhe inteligjent.

Zufer, Zyfer –  trim  njeri bujar,zotëri

Zuhdi –  skeptik, i thjesht, modest

Zuhejr –  i kthjellët, i mprehtë

Zuhri –   pjekuri, arritje

Zukret –  nam, renome, zë

Zulfi  –  aftësi, shkathtësi

Zulfikar –  personifikim i trimërisë

Zumer –  grumbull, tubë, grup, tufë

EMRAT SIPAS KATEGORIVE: