RTV AHIRETI
Pytje & Përgjigje

Nëse ngjyra e buzëve të femrës është e errët; a i lejohet asaj t’i ngjyros ato?

nese-ngjyra-e-buzeve-te-femres-eshte-e-erret;-a-i-lejohet-asaj-t’i-ngjyros-ato?

Pyetja:

Nëse ngjyra e buzëve të femrës është e errët; a i lejohet asaj t’i ngjyros ato?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Nëse do të paraqitet me këtë stoli vetëm para grave, nuk ka asgjë të keqe në këtë, sepse parimi themelor për gratë është se lejohet të zbukurohen. Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: “Kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që Allahu i krijoi për robtë e vet?” Thuaj: “Ato janë në këtë botë për ata që besuan, e në ditën e kijametit janë të posaçme për ta. Kështu ia sqarojmë argumentet një populli që kupton.” (A‘raf: 32)

Në një fetva të Komisionit të Përhershëm për Fetva thuhet: (17/129): Nuk ka asgjë të keqe që një grua të zbukurohet duke vendosur grim dhe kuhl në fytyrën e saj dhe t’i stilojë flokët e saj në mënyrë që të mos ngjajë me modelin e flokëve të grave jobesimtare, por gjithashtu është përcaktuar që ajo duhet të mbulojë fytyrën e saj para burra që nuk janë mahremët e saj. [1] Me zbukurime të këtij lloji, lejohet që gruaja të paraqitet me të para grave të tjera. Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, t’i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre përveç atyre që janë të dukshme, le të venë shamitë mbi kraharorin e tyre dhe të mos ua tregojnë bukuritë e tyre askujt përveç burrave të vet, babajve të vet ose babave të burrave të vet, djemve të vet ose djemve të burrave të vet, vëllezërve të vet ose djemve të vëllezërve të vet, apo djemve të motrave të veta, ose grave të tyre (që u përmendën) dhe robëreshave, të cilat i kanë në pronësinë e tyre, ose shërbëtorëve nga meshkujt të cilët nuk ndiejnë nevojë për femrat ose fëmijët që nuk e kanë arritur pjekurinë për gra. Le të mos kërcasin me këmbët e tyre për ta zbuluar fshehtësinë nga stolitë e tyre.” (Nur: 31) Por nëse do të paraqiteni me këtë stoli para burrave që nuk janë mahremët tuaj, atëherë në këtë rast nuk lejohet të vishni këtë stoli, sepse errësimi i buzëve nuk konsiderohet si defekt dhe nuk shkakton rëndësi të madhe. Për më tepër, ky zbukurim nuk do të fshehë errësirën ose nuk do t’i kthejë buzës ngjyrën e saj natyrale; përkundrazi do ta bënte atë më të bukur për shikuesit. Vlen të theksohet se errësimi i buzës është diçka që ka shkaqe organike, ndaj është mirë që të konsultoheni me një mjek që mund të identifikojë shkakun, pasi ka ilaçe të dobishme që mund t’ju ndihmojnë me lejen e Allahut. Çfarë do të ishte më mirë për ju se kjo është të vendosni nikabin, sepse ai është mbulesë për ju dhe është bindje ndaj Zotit të botëve; është detyrim ose e rekomanduar, sipas dallimeve të mendimeve të dijetarëve në lidhje me këtë çështje. Në këtë mënyrë, ju do të arrini qëllimin për t’u fshehur nga shikimi i shikuesve dhe bezdisja e atyre që bëjnë komente. Allahu e di më së miri.

islamqa

————————————-

[1] Komisioni i Përhershëm për Fetva (17/129)

Related posts

Si ta pastrojmë nijetin kur duam të kryejmë punë të mira?

admin

A ka raste kur divorci nuk është valid?

admin

A kam gjynah nëse i përdori këto kursime?

admin