RTV AHIRETI
Pytje & Përgjigje

Si mund të përfitojë nga mirësitë e natës së Kadrit një grua me menstruacione?

si-mund-te-perfitoje-nga-miresite-e-nates-se-kadrit-nje-grua-me-menstruacione?

Pyetja:

Si mund të përfitojë nga mirësitë e natës së Kadrit një grua me menstruacione?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Gruaja me menstruacione mund t’i kryejë të gjitha ibadetet përveç faljes, agjërimit, tavafit të Qabes dhe itikafit në xhami. Është transmetuar se Pejgamberi ﷺ rrinte zgjuar natën gjatë dhjetë netëve të fundit të Ramazanit. Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: “Kur të vinin dhjetë netët e fundit të Ramazanit, Profeti ﷺ përmbahej nga marrëdhëniet martesore, rri natën zgjuar dhe zgjonte familjen e tij.” [1] Qëndrimi zgjuar natën nuk është vetëm për namaz, por përfshin të gjitha llojet e ibadeteve. Kështu e kanë interpretuar dijetarët. El-Hafiz ka thënë: “Të qëndrosh zgjuar natën” do të thotë të qëndrosh zgjuar për të kryer ibadete. El-Nevevi ka thënë: “Të kalosh natën duke qëndruar zgjuar për t’u falur etj. Ai ka thënë: “D.m.th., në namaz, dhikër dhe recitim të Kuranit.” [2]
Falja e namazit të natës është adhurimi më i mirë që një person mund të bëjë në Natën e Kadrit. Prandaj Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kush e kalon natën e Natës së Kadrit me namaz me besim dhe me shpresë në shpërblim, atij i falen mëkatet e mëparshme”. [3]
Për shkak se gruas me menstruacione nuk i lejohet të falet, ajo mund ta kalojë natën duke bërë ibadete të tjera përveç namazit, si p.sh. 1- Leximi ose recitimi i Kuranit.
2- Dhikri – si për shembull të thotë Subhan-Allah, La ilahe il-lAllah, Elhamdulilah, Allahu ekber. (Lavdia i takon Allahut, lavdërimi i qoftë Allahut, nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Allahu është më i madhi)” dhe “Subhan Allah ue bi hamdihi, subhan Allah il-‘Adhim (Lavdia dhe lavdërimi i qoftë Allahut, lavdërimi i qoftë Allahut i Plotfuqishmi).” etj.
3- Istigfar (lutja për falje), duke përsëritur shprehjen “EstagfiruAllah (I lutem Allahut për falje). 4- Dua (lutje) – ajo mund t’i lutet Allahut dhe t’i kërkojë Atij atë që është e mirë në këtë botë dhe në botën tjetër, sepse duaja është një nga ibadetet më të mira. Profeti ﷺ ka thënë: “Duaja është ibadet (adhurim). [4]
Gruaja me menstruacione mund t’i bëjë këto ibadete dhe të tjera në Natën e Kadrit. E lusim Allahun të na ndihmojë të bëjmë atë që Ai e do dhe që e kënaq Atë. Allahu na i pranoftë veprat e mira.

islamqa.com

——————————

[1] Buhariu 2401 dhe Muslimi 1174

[2] ‘Awn el-Ma’bud

[3] Buhariu, 1901; Muslimi, 760

[4] Tirmidhiu, 2895

Related posts

Femra muslimane e cila nuk bart mbulesë islame, a i pranohet namazi, agjërimi e zekati?

admin

Tregimi për shitësin e perimeve

admin

A lejohet t’i përdorim çorapet e përditshmërisë si meste?

admin