RTV AHIRETI
Pytje & Përgjigje

A i lejohet gruas të martuar ta përdor spermën e një burri të huaj për të mbetur shtatzënë, nëse burri i saj është steril?

a-i-lejohet-gruas-te-martuar-ta-perdor-spermen-e-nje-burri-te-huaj-per-te-mbetur-shtatzene,-nese-burri-i-saj-eshte-steril?
Pyetja:
A i lejohet gruas të martuar ta përdor spermën e një burri të huaj për të mbetur shtatzënë, nëse burri i saj është steril? Unë u testova për infertilitet, kështu që kisha zero numër të spermës. Gruaja ime insistoi për birësim, kështu që prindërit e saj siguruan një djalë të porsalindur, prindërit biologjik të të cilit nuk i dimë në vitin 2008. Fëmija është i prekur me paralizë cerebrale. Çështja kryesore nisi në vitin 2019 që gruaja ime filloi të punonte në shkollë dhe shpërfilli detyrat e shtëpisë, ndërkohë u bë një operacion për fëmijën, për shkak të të cilit gruaja ime jetoi me prindërit e saj për 4 muaj, gjatë kësaj kohe donte të ndahej & krijoi një çështje të madhe duke fajësuar shumë gjëra që nuk janë të vërteta. Pas 4 muajsh ajo pranoi të kthehej në shtëpi, por tha se ishte shtatzënë. Fillimisht ajo nuk e tha të vërtetën por më vonë më tha se mbeti shtatzënë duke përdorur një epruvetë me spermë nga donatori. Këtë akt e dinë prindërit e saj. Ju lutem më tregoni se cilat janë detyrat e mia. Unë kam kaluar nëpër artikujt tuaj, por ata nuk përgjigjen se çfarë duhet bërë. E di që është haram, si të vazhdohet në jetë. Unë jam nga një familje e respektuar, sapo të lindë bebja a mund të kujdesem, për të dhe për akika?
***
Përgjigjja:
Falënderimi i takon Allahut.
Ajo që bëri gruaja juaj duke futur spermën e një të huaji është një mëkat i rëndë dhe një tradhti ndaj burrit të saj dhe po prezanton një fëmijë që nuk është i tij. Ajo që duhet të bëjë është të pendohet tek Allahu xh.sh. Ajo që duhet të bësh është të mohosh që ky fëmijë është i yti dhe të mos ia atribuosh vetes, sepse nëse nuk e mohon që është i yti, ai mund të trashëgojë nga ti dhe të trashëgojë nga të afërmit e tu, dhe të shikojë nënën dhe motrën tënde, dhe gruaja juaj nuk do ta mbajë hixhabin para tij, dhe ai mund të jetë vetëm me to, dhe e gjithë kjo është e ndaluar. Nuk ka asnjë mënyrë për të mohuar se ai është yti, përveçse me anë të lianit.
Ibn Kudame ka thënë: “Akuzimi i gruas për zina është tre llojesh: i detyrueshëm, që është kur ai e sheh gruan e tij duke bërë zina gjatë një periudhe të pastërtisë në të cilën ai nuk ka pasur marrëdhënie me të – në atë rast, ai duhet të largohet prej saj derisa të përfundojë ideti i saj, atëherë nëse ajo lind një fëmijë gjashtë muaj nga koha e kryerjes së zinasë dhe ai mund të mohojë se është fëmija i tij, ai duhet ta akuzojë atë për zina dhe të mohojë se fëmija i saj është e tij, sepse në atë rast është pothuajse e sigurt se fëmija është nga zinaja. Nëse ai nuk e mohon se fëmija është i tij, fëmija do t’i atribuohet atij dhe mund të trashëgojë prej tij dhe të afërmve të tij, dhe ata mund të trashëgojnë prej tij, dhe fëmija do t’i shikojë vajzat dhe motrat e tij, kur nuk është e lejueshme kështu . Pra, ai duhet të mohojë që fëmija është i tij në mënyrë që të shmangë të gjitha këto. Nëse gruaja e tij pranon se ka bërë zina dhe ai i beson asaj, është sikur e ka parë atë duke bërë këtë.” [1]
Er-Ramli ka thënë: “… Ai duhet të mohojë se fëmija është i tij, përndryshe nëse hesht fëmija do t’i atribuohet atij kur ai nuk është fëmija i tij, gjë që nuk lejohet, vetëm pasi ndalohet mohimi i një fëmije që është i tij, për arsye që do t’i përmendim më poshtë, sepse ka një paralajmërim të ashpër ndaj atij që e bën këtë. Për shkak të pasojave të këqija që rezultojnë në të dyja rastet, këto konsiderohen si mëkate të mëdha shumë të urryera, dhe në fakt ato përmenden si kufër (mosbesim) në transmetimet e shëndosha, edhe pse disa nga dijetarët thanë se është kufër vetëm nëse vepruesi beson se është e lejuar; ose raportet mund të interpretohen në kuptimin se këto veprime janë shkak që do të çojë në kufër; ose fjala kufër mund të kuptohet në kuptimin e të qenit mosmirënjohës ndaj bekimeve të Allahut. Nëse ai e kuptoi zinan e saj në kuptimin e të qenit i sigurt ose duke menduar se ka shumë mundësi, ai duhet ta akuzojë atë për të dhe duhet të përfshihet në procesin e li‘anit në mënyrë që të mohojë se fëmija është i tij. Kjo është e detyrueshme në të dyja rastet. Përndryshe, ai mund ta kufizojë atë në mohimin se fëmija është i tij përmes procesit të li‘anit, sepse është e mundur që fëmija të jetë rezultat i një martese të dyshimtë ose një martese të mëparshme.” [2]
Për një përshkrim të li‘anit dhe se si bëhet ai, ju lutemi shihni përgjigjen e pyetjes nr. 33615 . Në procesin e lianit, ju mund ta kufizoni atë në mohimin se fëmija është i juaji dhe duke u betuar në Allahun katër herë se ky fëmijë nuk është fëmija juaj, dhe duhet të thoni herën e pestë: mallkimi i Allahut qoftë mbi ju nëse jeni duke gënjyer. Gruaja nuk duhet të bëjë betim në atë moment, nëse e pranon mëkatin e saj. Në atë rast, fëmija nuk mund t’ju atribuohet dhe nuk jeni të detyruar të shpenzoni për të. Atij duhet t’i vihet një emër i rastësishëm dhe nëna e tij duhet të kujdeset për të; ajo mund të trashëgojë prej tij dhe ai mund të trashëgojë prej saj.
Allahu e di më së miri.
islamqa
——————————————-
[1] El-Mughni 8/71
[2] Nihaajat el-Muhtaaj (7/111).

Related posts

A e prishin abdesin gazrat vaginale?

admin

A lejohet përdorimi i aparaturës për zbardhjen e dhëmbëve gjatë ditës në Ramazan?

admin

A i lejohet femrës muslimane të punoj në butik ku shiten rroba “të modës”?

admin