RTV AHIRETI
FeaturedKosovëLajmeLajmet

Trupi gjykues refuzon kërkesën e mbrojtjes së Thaçit lidhur me nëntë dëshmitarët diplomatë

trupi-gjykues-refuzon-kerkesen-e-mbrojtjes-se-thacit-lidhur-me-nente-deshmitaret-diplomate

Edhe trupi gjykues i kryesuar nga Charles L. Smith II, ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes së ish-presidentit Hashim Thaçit, lidhur me nëntë dëshmitarët diplomatë, të mbrojtjes.

Mbrojtja kishte kërkuar të ruajë provat e nëntë dëshmitarëve, për të garantuar të drejtën e Thaҫit për të siguruar pjesëmarrjen dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve në emër të tij, në të njëjtat kushte si dëshmitarët kundër tij, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Për ta bërë këtë, mbrojtja i kërkon Panelit që të ndryshojë rendin e zakonshëm të provave, siç parashikohet në rregullën 127, në mënyrë që të dëgjojë dëshmitë e dëshmitarëve përpara fillimit të çështjes së ZPS-së, në vend pas përfundimit të saj. Në alternativë, mbrojtja fton Panelin që të sigurojë dëshmitë e dëshmitarëve duke vëzhguar marrjen e depozitave sipas Rregullës 100”, thuhet në vendim të gjykatës.

Mbrojtja kishte pohuar se kuadri ligjor i Dhomave të Specializuara e autorizon Panelin të miratojë një kërkesë për ruajtjen e provave përmes depozitimeve nëse ka arsye për të besuar se provat e një dëshmitari të mundshëm mund të bëhen të padisponueshme.

“Mbrojtja pohon se dëshmitarët do të ofrojnë disa nga provat më të rëndësishme që DhSK-ja do të dëgjojë në këtë rast, ndër të tjera, për shkak të: (i) pozitës dhe roleve të tyre në Kosovë gjatë periudhës së aktakuzës; (ii) përparësi unike dhe përfshirje me individë kyç gjatë asaj kohe; (iii) ndërveprimet me z. Thaҫi në nivel profesional dhe, në disa raste, personal; dhe (iv) aftësia për të dëshmuar për çështje thelbësore për rastin”, thuhet tutje.

Sipas vendimit, mbrojtja pohon se mocioni është i justifikuar në dritën e dy faktorëve: mosha e shtyrë e dëshmitarëve dhe koha e parashikuar kur mbrojtja ka të ngjarë të fillojë çështjen në dritën e parashikimeve aktuale, domethënë në fund të vitit 2025 ose në fillim të vitit 2026.

Tutje, në vendim thuhet se në kohën kur fillon çështja e mbrojtjes, ekziston një rrezik shumë real që dëshmitë e dëshmitarëve, të cilët më pas do të jenë në të ‘80-at, mund të mos jenë më të disponueshme për shkak të vdekjes ose paaftësisë.

“Sa i përket procedurës së ndihmës parësore, mbrojtja kërkon që dëshmitarët të dëgjohen në sallën e gjyqit të DhSK në mars 2023, por për një që është i disponueshëm vetëm që nga prilli 2023. Sa i përket ndihmës alternative, ajo kërkon që depozitimet të kryhen në seancë të hapur në sallën e gjyqit të DhSK, nëse dëshmitarët janë mjaft mirë për të udhëtuar në shkurt 2023, me përjashtim të një dëshmitari të disponueshëm në prill 2023”, thuhet tutje.

Lidhur me këtë mocion, Prokuroria kishte kërkuar që i njëjti të refuzohet nga ana e trupit gjykues.

Ndryshe, Zyra e Prokurorit të Specializuar, më 30 shtator 2022 ka dorëzuar aktakuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, e cila përbëhet nga dhjetë pika me akuza, ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Kjo pasi, gjykatësi e kishte aprovuar pjesërisht mocionin e mbrojtjes së Hashim Thaçit, të parashtruar ndaj aktakuzës së ndryshuar në rastin ku ai me Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin, po akuzohen për krime lufte dhe ZPS ishte urdhëruar të bëjë ndryshime në aktakuzën e ndryshuar.

Në këtë aktakuzë, thuhet se përmes veprimeve dhe mosveprimeve të përshkruara më lart, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, kanë kryer përmes pjesëmarrjes së tyre në një ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe/ose kanë ndihmuar dhe nxitur krimet e ngarkuara në këtë aktakuzë.

Sipas prokurorisë, krahas kësaj ose në alternativë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë përgjegjës si eprorë për krimet e kryera nga vartësit e tyre.

Tutje, aktakuza thotë se Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi, e dinin ose kishin arsye të dinin se krimet e akuzuara në këtë aktakuzë ishin gati të kryheshin ose ishin kryer nga vartësit e tyre dhe nuk kishin marrë masat e nevojshme dhe të arsyeshme për parandalimin e krimeve të tilla ose të ndëshkojnë autorët e saj.

“Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi individualisht penalisht përgjegjës për: pikën 1 persekutim mbi baza politike dhe/ose etnike, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas nenit 13 (1) (h), 16 (1) ( a), dhe 16 (1) (c) të Ligjit; Pika 2: burgim, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (e), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit; pikën 3 arrestimi dhe paraburgimi i paligjshëm ose arbitrar, krim lufte, i dënueshëm sipas neneve 14 (1) (c), 16 (1) (a), dhe 16 (1) (c) të Ligjit”, thuhet në aktakuzë nga ana e prokurorisë.

Në pikën 4, ata ngarkohen me veprën akte tjera çnjerëzore, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (j), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit, kurse në pikën 5 për trajtim mizor, krim lufte, i dënueshëm sipas neneve 14 (1) (c) (i), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit.

“Pika 6: torturë, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (f), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të ligji; Pika 7: torturë, krim lufte, i dënueshëm sipas neneve 14 (1) (c) (i), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit; Pika 8: : vrasje, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (a), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit; Pika 9: vrasje, krim lufte, i dënueshëm sipas neneve 14 (1) (c) (i), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit; Pika 10: zhdukja e detyruar e personave, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (i), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit”, thotë aktakuza.

Më 29 prill 2022, Zyra e Prokurorit të Specializuar kishte dorëzuar një aktakuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit.

Prokuroria po pretendon se katër të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe në Gjilan, Budakovë e Semetishtë.

Në aneksin e publikuar sa i përket krimeve që pretendohen se ndodhën në Semetishtë dhe Budakovë, prokuroria ka listuar krimet e luftës si arrestimi dhe ndalimi i paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor ose çnjerëzor, torturë, vrasje. Ndërkaq, si krime kundër njerëzimit i ka listuar burgimin, vepra të tjera çnjerëzore, torturën, vrasjen, zhdukjen e personave me forcë dhe persekutimin.

Kurse, për krimet që pretendon që ndodhën në Gjilan, si krime lufte i ka listuar arrestimi dhe ndalimin e paligjshëm ose arbitrar, trajtimin mizor ose çnjerëzor, torturën dhe vrasjen. Ndërsa, si krime kundër njerëzimit ka listuar burgimin, vepra të tjera çnjerëzore, torturën, vrasjen dhe persekutimin.

Më 9 nëntor të vitit 2020, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë.

Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe Selimi më 11 nëntor.

Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020.

Sipas akuzës, së paku midis marsit 1998 deri në shtator 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe anëtarë të tjerë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët kishin qëllimin e përbashkët për të siguruar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën përmes metodave që përfshinin frikësimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin si kundërshtarë.

“Ndër këta kundërshtarë përfshiheshin persona që ishin, ose që konsideroheshin se kishin qenë: (a) bashkëpunëtorë ose të lidhur me forca, zyrtarë ose institucione shtetërore të RFJ-së, ose që (b) ndryshe nuk mbështetnin qëllimet ose metodat e UÇK-së dhe më vonë të QPK-së, ndër të cilët persona të lidhur me LDK-në dhe serbë, romë dhe persona të kombësive të tjera (bashkërisht, ‘kundërshtarët’). Ky qëllim i përbashkët përfshinte krimet e përndjekjes, burgosjes, arrestimit dhe ndalimit arbitrar ose të paligjshëm, akte të tjera çnjerëzore, trajtimin mizor, torturën, vrasjen dhe zhdukjen me forcë të personave”, thuhet në aktakuzë.

Tutje, në aktakuzë përmenden edhe Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Sabit Geci.Sipas aktakuzës, të akuzuarit bashkë me udhëheqësit tjerë të UÇK-së kontribuuan në arritjen e qëllimit t përbashkët.

“Si alternativë, disa ose të gjithë këta individë nuk ishin anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët, por u përdorën nga anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët për të kryer krime për realizimin e qëllimit të përbashkët (së bashku me anëtarët e NKP-së, bashkërisht ‘anëtarët dhe instrumentet e NKP-së’)”, thotë akti akuzues. /BetimipërDrejtësi

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.

Related posts

Palestina dënon “piraterinë” izraelite pas zbritjes së parave të taksave

admin

Qeveria britanike do të instalojë pajisje gjurmuese GPS për emigrantët

admin

Gjiganti i naftës raporton fitime rekord për vitin 2022

rezart morina