RTV AHIRETI
Pytje & Përgjigje

Çfarë duhet bërë për të qenë musliman i mirë?

cfare-duhet-bere-per-te-qene-musliman-i-mire?

Pyetja:

Çfarë duhet bërë për të qenë musliman i mirë?

***

Përgjigjja:

Për të qenë musliman i mirë, duhet besuar Allahun ashtu siç e ka përshkruar Ai – Veten në Kuran dhe ashtu siç e ka përshkruar Pejgamberi ﷺ në hadithe – Allahun, dhe të gjitha kushtet e imanit (melekët e Tij, Ditën e Takimit me Të, të dërguarit e Tij dhe të besosh ringjalljen.”)
Ebu Seid Hudriu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ duke thënë: “Nëse një njeri e përqafon Islamin dhe e përkryen atë në formën më të mirë, Allahu ia fal çdo të keqe që ka bërë e pastaj pason shpërblimi i punëve: vepra e mirë shpërblehet dhjetë deri në shtatëqindfish më shumë, kurse vepra e keqe i llogaritet aq sa është, përveç nëse ia fal Allahu.” [1]
Pastaj, kërkohet nga i tilli ta fal namazin, ta agjërojë ramazanin, ta jep zekatin, (nëse i ka mundësitë) dhe kryerja e haxhit (nëse i ka mundësitë). Duhet të jetë respektues ndaj prindërve, gruas dhe të gjithë familjarëve.

Shejh Asim el Hakim

——————————

[1] Buhariu 41

Related posts

A mjafton ta lëvizi vetëm gjuhën derisa bëj dhikër?

admin

A është gjynah të shkundet mbulesa e sofrës së bukës apo e tavolinës nga dritarja natën?

admin

Makina ime, në bagazh, ka zmadhues të zërit, tani, a është e ndaluar haram që unë ta shes makinën ashtu me ata zmadhues, kur dihet se dikush mundet t’i perdorë ata për dëgjimin e muzikës?

admin