RTV AHIRETI
Pytje & Përgjigje

Dy namaze më kanë kaluar pa i falur, a duhet t’i bëj kaza?

dy-namaze-me-kane-kaluar-pa-i-falur,-a-duhet-t’i-bej-kaza?

Pyetja:

Mua më mbetën dy namaze para një dite, por harrova krejt se cilat namaze ishin në pyetje. Për këtë, a bën të fali dy namaze sipas llogaritjes sime, apo cilat ma merr mendja më tepër se më kanë mbetur?

***

Përgjigjja:

Së pari duhet patur parasysh se namazet duhet falur në kohën e tyre të përcaktuar ashtu si që thotë i Lartmadhërishmi në Kuran: “..namazi është obligim (për kohë) i caktuar për besimtarët.” (Nisa: 103)

Lënia e namazit nuk duhet të bëhet me qëllim, por vetëm nëse ka ndonjë arsye legjitime që pranohet fetarisht, si gjumi apo harresa, apo diçka tjetër e këtij karakteri. Me këtë rast duhet patur parasyshë hadithet e të Dërguarit të Allahut ﷺ i cili ka vënë theks në pasojat negative nga lënia e namazit të cilat muslimani duhet t’i evitojë duke mos e lënë namazin.

Mirëpo, nëse veç të ka ngelur pa falur një namaz, gjithsesi duhet ta kompenzosh, apo si që thuhet edhe tek ne:ta bësh kaza. Normalisht, kaza bëhet namazi që të ka mbetur e jo ndonji namaz tjetër, apo vetëm të bësh kaza pa e ditur saktë se për cilin namaz bëhet fjalë.

Kështu, në rastin tuaj, ju duhet t’i bëni kaza të gjitha namazet e ditës sepse nuk e dini saktë për cilin namaz bëhet fjalë. Nëse e dini saktë se namazin e keni falur, apo se jacinë e keni falur, apo ndonji namaz tjetër, atëherë atë namaz nuk do ta bëni kaza, ndërkaq tjerët do t’i bëni kaza.

Allahu e di më së miri.

Bashkim Aliu

Related posts

Pagimi i studimeve nga ana e vjehrrit, a llogaritet si pjesë e prikës?

admin

A janë 10 netët e Dhul Hixhes të rëndësishme sikurse ditët e saj?

admin

Sa i madh është mëkati i atyre që nuk e falin namazin?

admin