RTV AHIRETI
Pytje & Përgjigje

A lejohet të injektojmë botoks për të ndaluar ose reduktuar djersitjen?

a-lejohet-te-injektojme-botoks-per-te-ndaluar-ose-reduktuar-djersitjen?

Pyetja:

A lejohet të injektojmë botoks për të ndaluar ose reduktuar djersitjen?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Vendimi për këtë çështje varet nga dy gjëra:
Së pari: Botoksi është një substancë toksike që prodhohet nga baktere të caktuara, por që i jepet pacientit në sasi shumë të sigurta. Ky ilaç jepet me injeksion në doza të ndryshme sipas rastit. Por doza kumulative nuk duhet të kalojë 200 njësi gjatë një periudhe 30-ditore. Trajtimi me toksina, nëse sasia e përdorur është e vogël, nuk shkakton asnjë dëm. Një numër dijetarësh kanë deklaruar se lejohet përdorimi i tij, veçanërisht nëse nuk është me origjinë shtazore.
Së dyti: Djersa është një nga produktet e mbeturinave që ekskretohen nga trupi dhe nuk ka dyshim se çdo ndryshim në natyrën e trupit të njeriut duke penguar funksionimin e ndonjë prej funksioneve të tij mund ta ekspozojë atë ndaj rrezikut dhe dëmtimit. Prandaj, duhet të konsultoheni me mjekë specialistë të besueshëm – jo specialistë të kozmetikës – për të zbuluar shkallën e dëmit që mund të rezultojë nga përdorimi i këtij injeksioni për të ndaluar ose reduktuar djersitjen. Vendimi duhet të bazohet në shkallën e rrezikut të dëmtimit.
Shejh Muhamed Emin esh-Shenkiti ka thënë: Sa i përket asaj që Allahu ka krijuar në tokë për njerëzit, Nëse në të ka ndonjë dobi që nuk njolloset me dëm, atëherë sipas dijetarëve është e lejuar, përveç nëse ka dëshmi për të kundërtën, për shkak të kuptimit të përgjithshëm të ajeteve: “Ai është që për ju krijoi gjithçka që gjendet në tokë.” (Bekare: 29)
Dhe tokën Ai e krijoi për krijesat.” (Rrahman: 10)
Nëse në të ka dëm dhe fare dobi, atëherë është e ndaluar, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nuk duhet të ketë as dëm e as dëm reciprok”. Nëse është e dobishme në një mënyrë dhe e dëmshme në një tjetër, atëherë ekzistojnë tre skenarë:
1.. Përfitimi është më i madh se dëmi.
2.. Dëmi është më i madh se përfitimi
3.. Dëmi dhe dobia janë të barabarta. Nëse dëmi tejkalon dobinë ose është i barabartë me të, atëherë nuk lejohet, për shkak të hadithit: “Nuk duhet të ketë as dëm, as dëm reciprok” dhe sepse shmangia e rezultateve negative ka përparësi ndaj kërkimit të përfitimit. Nëse dobia është më e madhe se dëmi, atëherë pikëpamja e dijetarëve që ka më shumë gjasa të jetë e saktë është se ajo është e lejuar, sepse parimi i vendosur është se dobia më e madhe ka përparësi ndaj dëmit më të vogël.” (Edua el-Bejan 7/793 -795). Allahu e di më së miri.

islamqa

Related posts

A të japim sadaka kur kemi shumë borxhe?

admin

Cilat vepra të nxjerrin nga feja Islame?

admin

Mos lejoni që zemërimi të lëshojë rrënjë në zemrën tuaj

admin